In opdracht van Pentax Nederland is inmiddels voor de zevende maal de stand gerealiseerd voor het NVGE congres te Veldhoven.